Những chú ý cơ bản khi dùng máy chủ ảo giá rẻ

Dịch vụ Máy chủ Ảo cho phép bạn có thể sở hữu một máy chủ riêng với mức chi phí thấp hơn. Máy chủ Ảo là sự phân chia tài nguyên trên một máy chủ vật lý để xây dựng lên các máy chủ Ảo với mức tài nguyên cho phép khai thác ít hơn. Việc này cho phép bạn chọn lựa những giới hạn tài nguyên phù hợp với nhu cầu và chỉ phải thanh toán chi phí cho giới hạn đó. Hình thức này kinh tế hơn so với Máy chủ riêng nếu yêu cầu về tài nguyên của bạn chưa thực sự quá lớn trong khi bạn vẫn có quyền quản trị từ xa như sở hữu một máy chủ riêng thông thường.– Lưu ý khi sử dụng máy chủ ảo (VPS) giá rẻ+ Khi nhận được VPS phải thay đổi password.+ Không shutdown VPS.+ Không làm VPS quá tải tự động shutdown.(sẽ không bảo hành)+ Không scan socks, ddos, crack, download chương trình liên quan đến virus.+ Khuyến khích treo game, webgame, bot-game, down load – upload , MMO …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *