Cách đảm bảo an toàn khi đăng ký tên miền

Để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động Internet theo đúng định hướng quản lý của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất toàn cầu (ICANN) và các tổ chức quản lý tên miền quốc tế khác là thắt chặt, củng cố việc quản lý thông tin, dữ liệu tên miền. Thông tư quy định việc tăng cường quản lý thông tin, dữ liệu tên miền:

– Đối với Nhà đăng ký tên miền “.vn”: Tổ chức triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ theo quy định và hướng dẫn của VNNIC để đảm bảo an toàn đối với dịch vụ đăng ký tên miền “.vn”; thông tin, dữ liệu tên miền “.vn” và hoạt động của hệ thống DNS chuyển giao. Bảo vệ an toàn, bí mật thông tin của các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền, trừ trường hợp yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Khoản 7, Khoản 8, Điều 20 – Quyền và nghĩa vụ của Nhà đăng ký tên miền “.vn”).

– Đối với chủ thể: Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký tên miền theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý thông tin tên miền của mình; thông báo, cập nhật thông tin theo hướng dẫn của nhà đăng ký quản lý tên miền mỗi khi có thay đổi thông tin và có trách nhiệm xác thực thông tin khi có yêu cầu từ nhà đăng ký quản lý tên miền hoặc VNNIC (Điều 19 – Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”).

Về công tác quản lý tên miền quốc tế: Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam tránh vi phạm, mạo danh cơ quan nhà nước để gian lận, lừa đảo, Thông tư đã xây dựng một chương quy định việc quản lý và đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam (Chương III – Đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam).

Về quy định về giải quyết tranh chấp tên miền “.vn”. Căn cứ theo quy định về giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Thông tư đã quy định đối với từng trường hợp của quá trình xử lý về giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” (Điều 18 – Quản lý tên miền “.vn” trong quá trình xử lý tranh chấp).

Trong công tác quản lý địa chỉ IP/ASN, thông tư có bổ sung một số quy định để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý địa chỉ IP/ASN. Cụ thể như sau: Quy định về nguyên tắc cấp phát hạn chế trong giai đoạn cạn kiệt IPv4 (Khoản 6, Điều 28 – Quy định chung về việc phân bổ và sử dụng địa chỉ Internet); Quy định về nguyên tắc cấp phát lại các vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi hoặc trả lại từ các thành viên địa chỉ để góp phần bổ sung thêm nguồn địa chỉ IPv4 đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Internet đang ở trong tình trạng khan hiếm tài nguyên địa chỉ để triển khai mạng lưới dịch vụ (Điều 30 – Phân bổ lại các vùng địa chỉ IPv4 sau trả lại hoặc thu hồi); Quy định về quy trình, thủ tục để một tổ chức doanh nghiệp Việt Nam thực hiện đưa vùng địa chỉ Internet hoặc số hiệu mạng nhận trực tiếp từ các tổ chức quốc tế về quản lý tập trung thống nhất tại Việt Nam (Điều 33 – Nhận địa chỉ Internet hoặc số hiệu mạng trực tiếp từ các tổ chức quốc tế).

>>> Xem thêm: mua domain – Tìm hiểu về dịch vụ tên miền tại Nhân Hòa

>>> Xem thêm: dịch vụ đăng ký tên miền – Đăng ký tên miền tại Nhân Hòa với nhiều ưu đãi mới 2019

>>> Xem thêm: tên miền là – Tìm hiểu khái niệm các loại tên miền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *